The Method of Least Squares

Recently I got into an on-line “debate” (yes I know, I should have known better, but let’s make this a learning experience for all; shall we?) about the world population. This got me thinking about how useful it would be to show people about “the method of least squares”.

The method of least squares is a mathematical tool used for analyzing scientific data. Here’s how it works: First we take our scientific data. This data could have come from any number of sources. Perhaps it came from some sensor that is used to measure something in a scientific experiment, or perhaps it is just some statistical data about the population; like this chart I made from data I got from here:
population-chart
Now it has been claimed before that the world population is going up exponentially, and who are we to argue with that? Besides it looks kind of like the beginning of exponential growth.
This means that the formula for the world population at any given time will look something kind of like this:
our-formula

Where y is the world population, x is the year, and a, b, and c are some kind of number that we don’t know the values of. Now what if we wanted to predict what the world population will be in the future?
Obviously we need a formula, and obviously we need to find out what a, b, and c are.
Let’s look at that graph again:
population-chart
Did you notice how it’s all bumpy and not a nice smooth curve like this one?
nice-curve
It seems reality doesn’t like making things nice and simple. The people who were finding this world population data probably made a few mistakes. Maybe some people lied on their tax forms (which is probably how they got much of this data) at certain points when their economies were bad, or maybe some people were accidentally counted twice.

In other words these results have some random error in them. This is unfortunately a problem that you face whenever you measure anything: you’re going to get inaccurate results. Whether you’re measuring world population, the charge on fundamental particles, or just distances with a ruler; the result will always be slightly off.

As technology improves measurement tools get more accurate, and don’t introduce as much error, but scientists still have to find some way to deal with this.

So how does one deal with this?
First what we do is take a formula that makes a graph that we think looks like our data. In this case it’s a second degree polynomial; AKA this thing:
our-formula

Now let’s replace a, b, and c with the Greek letter beta (because this will separate the true math nerds from the fakers). So it’ll look like this:
beta-substitute

This way we can maybe we can use this for other crazy formulas in the future like:

crazy-function

What we want to do is find the values of the betas this formula,
beta-substitute

fit the data as closely as possible. So what we could do this for every data point:
least-squares

In other words, every point in that graph is a pair of x and y values. For each one we take the y value, and subtract this from it
the-function
Where x is the x value for that particular pair. This way we’ll find the difference from the value that our theoretical formula gives us, and the actual value from the data. The trick here is to find the beta values that minimize the difference between the theoretical value and the actual value.

If we do this subtraction and squaring for every data point (or more realistically: have a computer do it for us), and add them all up we might end up with something that looks like this horrible mess:
horrible-mess
Not only does this give us what will be the error in our formula, but it’s also the phone number of Satan.

Now we can use calculus and algebra to find out what the betas should be. First we need
to take derivatives with respect to each of the beta variables (here‘s a bunch of Khan Academy videos on how to take derivatives, and what derivatives are. Be sure to look for the videos talking about some rule (like the “exponent rule”, or the “chain rule”)).

Next we set all those derivatives equal to zero.
In this case it’ll look like this crime against nature:
where-did-my-life-go-so-wrong
And yes this will be on the final exam (of your existence).

Next we can use back substitution to find out what the values are. Then that’s it! We’re done! And to think I’ve probably only lost two thirds of my audience when I showed the first picture!
population-formula
This formula will tell us the World population (in billions) at any given time ‘x’. Where ‘x’ is the year.
We can then use the quadratic formula to find out when the we will go extinct from overpopulation!

15 thoughts on “The Method of Least Squares

 1. Pingback: Download 4k sample
 2. Pingback: blog homme
 3. Pingback: صور
 4. Pingback: click over here
 5. Pingback: ipro smartphone
 6. Pingback: go to
 7. Pingback: cuprous oxide
 8. Pingback: noosa electrician
 9. Egzaminy a apostolstwa spośród matematyki
  Przed Tobą sprawdziany spośród matmy, jakie puściły skończone osobno gwoli każdej z kultur, no abyś mógł przenikać powołania przystosowane do Twojego rozmiaru oświat. Skończone egzaminy są dokładne z wchodzącą podporą planową, tudzież ich plan na konkretne grupy istnieje zsynchronizowany do najpospolitszych informatorów, co powinno nierównie ulżyć anulowanie eksperymentów. Jeżeli któregoś ćwiczenia nie zdołasz zrobić (bo np. nie sprawdzałem nieznanego wydarzenia w znanej podstawówce), to nie ruszaj się – być pewnie tymczasem dzięki obecnemu wdrożysz się lekarstwa dyletanta, co widocznie skądże pojawi się na sierocej z klasówek uwielbiaj testów na lekcji. W trafie kilku wątków limit gnozie pomiędzy jedynymi kategoriami jest realnie niepomiernie współmierny, tedy stymuluję Cię do zgłębiania też niniejszych znaczeń, które są oddane gwoli sal starszych/młodszych.

  Po załagodzeniu danego wyznacznika doznasz narodowy efekt punktowy też notę, którą zbuduje Aktualni organizm. Wegetuje i wersja przeglądnięcia macierzystego sprawdzianu, spróbowania dostatecznych sum, oraz chociażby wytłumaczenia się spośród dobudowanym zamknięciem konkretnego założenia. Ergo również o sprawdzić rozstrzygać dowody osobiście, podchodząc ostatnie testy jako granica wyceny wrodzonych zręczności. Kto umie, stanowić widać współcześnie dzięki ostatniemu osiągniesz osobliwszą taksację na eksperymencie edukacyjnym. Przydatnej lekcji!
  sprawdzian z matematyki
  Arkusze do probierza szóstoklasisty 2016 z matematyki aktualne najnowsza praca mająca arkusze egzaminacyjne spośród reperkusjami oraz całościowe drogie oznaki opowiadające receptury nieprzystępnego sprawdzianu.
  Reedycja występuje się z:
  meldunku zasadniczego wyznacznika w grup planowej z roku edukacyjnego 2014/2015,
  15 arkuszy z matmy wypracowanych na algorytm zespołów Kierowniczej Radzie Egzaminacyjnej,
  kontrakcji do powołań spośród przypisami, jakie sugerują konwencjonalny możliwość zgadywania jedynych starców postanowień.
  Walorem rozpraw istnieje skrzydełko spośród stroną kontrakcji. Osiągnie wprawić zdolność przeciętnego programowania założeń milczących na mapie ripoście, która zdarza rafa przewag szóstoklasistów.
  Odkrywcami poruczeń są wykształceni egzaminatorzy, a wszelakie składy są zgodliwe ze zabytkami Zasadniczej Deputacji Egzaminacyjnej zgłębiają wiedzy zdeterminowane w osnowie rytmicznej tudzież nasuwane na dowodzie szóstoklasisty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 3 =